ประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมืองานวิจัย

1 เมษายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร และ อ.ดร.ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ และประชุมหารือกับ รศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ คุณแสงตะวัน ณ เชียงใหม่ บริษัท ตะวันพันดารา จำกัด ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่