นักศึกษาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมศึกษาสำรวจ กาดวัฒนธรรมเกษตร

9 มีนาคม 2563

คณะเกษตรศาสตร์

นักศึกษาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ร่วมศึกษาสำรวจ กาดโก้งโค้ง ตลาดวัฒนธรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อค้นหาการสื่อสารคุณค่าท้องถิ่นผ่านผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ กาดวัฒนธรรมเกษตร (กาดโก้งโค้ง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
แกลลอรี่