CAMT ร่วมบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ เปิดตัวแอปพลิเคชันความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

14 มีนาคม 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

        วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมมือกับบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวแอปพลิเคชันความปลอดภัยสำหรับการฝึกอบรม VR Safety ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการฝึกปฏิบัติพนักงานให้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ โดยพัฒนาเนื้อหาของแอปพลิเคชันความปลอดภัยที่ประกอบไปด้วย 5 สถานีปฏิบัติงานในโรงงานจำลองผ่านอุปกรณ์แสดงผลด้วยเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) สำหรับการใช้เทรนนิ่งให้พนักงานของบริษัทจำนวนกว่า 7,000 คน ซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวได้พัฒนาโดยห้องปฏิบัติการ ICAT ของวิทยาลัยฯ นำโดย อาจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ อาจารย์ ดร.คงทัต ทองพูุน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคุณฮิโรคาซึ ซาซาฮาระ กรรมการผู้จัดการบริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมเป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ณ บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน
แกลลอรี่