พิธีเปิดงานวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562

13 พฤษภาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและนิทรรศการเนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2562 "Nurses - A Voice to Lead Health For All พยาบาล : เสียงแห่งพลังสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า" เพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกําเนิดวิชาชีพการพยาบาล โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธาน และ ดร.หรรษา เทียนทอง หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล และ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
แกลลอรี่