รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด EGAT Animation Awards 2021

15 พฤศจิกายน 2564

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

                นักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ ชั้นปีที่ 1 ทีม ต๊าช !! กะเทยเริ่มเลอ มีสมาชิกได้แก่ นายนิธิ พรหมเทศ และนางสาวกัญญานันท์ กิติประสาท โดยมีอาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 10,000 บาท ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภาคเหนือ จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย: กฟผ. และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมได้นำเสนอแนวคิดในการสร้างสร้างสรรค์ผลงานผ่านการเล่าเรื่องในรูปแบบนิทานเด็ก โดยใช้ต้นไม้แทนพลังงานไฟฟ้า กระรอกเปรียบเสมือนมนุษย์ เป็นการเปรียบถึงพลังงานธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้าให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากคุณอโนชา จงก้องเกียรติ หัวหน้ากองประสานสื่อสารสายงานหลัก ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่