ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

24 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลการศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 จากมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
ดูประกาศรายชื่อ CLICK
.
http://www.tabfund.sc.chula.ac.th/main.php
แกลลอรี่