ระวัง 5 โรคร้ายจากฝุ่น PM 2.5

3 เมษายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

ความรุนแรงของ PM 2.5 สามารถแทรกซึมเข้าสู่ร่างกาย
และทำลายระบบอวัยวะต่างๆ ทำให้เกิดโรคเรื้อรังและมะเร็ง สามารถก่อให้เกิดโรคอะไรบ้าง?
1. โรคระบบทางเดินหายใจ
ทำให้ปอดเกิดการอักเสบ ระคายเคือง และเป็นโรคระบบทางเดินหายใจได้
2. โรคถุงลมโป่งพอง
อาจทำให้เกิดมะเร็งปอด
(แม้ไม่ได้สูบบุหรี่)
3. โรคผิวหนัง
ทำให้ผิวหนังอักเสบ และเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง
4 โรคหัวใจและหลอดเลือด
การสูดฝุ่นเข้าไปมากๆ ทำให้เลือดข้นได้ และทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้น
5 โรคเยื่อบุตาอักเสบ
ทำให้ระคายเคือง อักเสบ ตาแห้ง ตาแดง แสบตา คันตา
การป้องกันและดูแลตนเอง
- สวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่น PM 2.5
- นอนหลับให้เพียงพอ และ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- งดกิจกรรมกลางแจ้ง
- หากเกิดความผิดปกติกับร่างกาย ควรพบแพทย์
- ติดตามการเฝ้าระวังดัชนีคุณภาพอากาศ
: ด้วยความห่วงใย จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอขอบคุณข้อมูล จาก : กรมควบคุมโรค
#ระวัง5โรคร้ายจากฝุ่นPM2.5
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMUในมือคุณ
แกลลอรี่