ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Kunming Xishan Experimental Middle School เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

4 กรกฎาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณะ เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ Kunming Xishan Experimental Middle School เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ ดร.จักรพงษ์ ขึ้นแสน ได้ดำเนินการแนะนำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี ทั้ง 17 หลักสูตร ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 200 คน ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์ Yunnan Around Asia International Education Center มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนแกลลอรี่