มช. ห่วงใยสุขภาพ มอบหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส COVID-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17 มีนาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห่วงใยสุขภาพมอบหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส COVID-19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 และมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก มีจำนวนปริมาณเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมมอบฯ ซึ่งมีตัวแทนสโมสรนักศึกษาของแต่ละคณะ เป็นผู้แทนนักศึกษามารับมอบ ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563
แกลลอรี่