อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับรางวัล "Bernd Rode Award" ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher)

3 สิงหาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ พงษ์ไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับรางวัล "Bernd Rode Award" ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (Junior Researcher) จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปและมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน ASEAN-European Academic University Network Plenary Meeting 2022 ณ Johannes Kepler University เมือง Linz ประเทศ Austria
แกลลอรี่