วันแรงงานร่วมใจ ร่วมเป็นผู้ให้ ผ่านการบริจาคโลหิต

1 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

เนื่องจากสถานะการณ์ปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาเป็นจำนวนมาก และในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ช่วยต่อชีวิตให้ผู้ป่วย

 กิจกรรมตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2566 บริจาคโลหิตพร้อมรับของที่ระลึก “แก้วน้ำ minimal” สำหรับผู้บริจาคโลหิตประจำที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป (มีจำนวนจำกัด)

บริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.00 น.

สามารถจอดรถได้ที่ด้านหลังอาคารศรีพัฒน์ (เข้าทางประตูทางเข้าระหว่างอาคารศรีพัฒน์และคณะเทคนิคการแพทย์)

แกลลอรี่