กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “วิธีการใช้งานชุดอุปกรณ์ CMU Ez Conference สำหรับคณะและหน่วยงานต้นแบบ”

7 กุมภาพันธ์ 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับมอบชุดอุปกรณ์ควบคุมการสอนแบบทางไกล CMU Ez Conference จาก อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ พร้อมทั้งแนะนำการใช้งานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3

โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับชุดอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อใช้เป็นต้นแบบเครื่องมือสอนและประชุมทางไกลที่เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
แกลลอรี่