ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวพันธุ์พื้นเมืองล้านนา : ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม AIC

26 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ข้าวนั้นเป็นหนึ่งในอาหารหลักของคนไทย
ที่นี่ ..... ศูนย์วิจัยข้าวล้านนา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านข้าวพันธุ์พื้นเมืองล้านนา
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองล้านนาคืออะไร ?
และมีประโยชน์ต่อร่างกายมากขนาดไหน ?
มาหาคำตอบได้แล้วนะคะ ????
#เกษตรมช
#AIC

https://fb.watch/cDmv0sZjzE/
แกลลอรี่