คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ งดประกวดบทร้อยกรอง เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2566

22 มิถุนายน 2566

คณะแพทยศาสตร์

เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงของดจัดการแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสด
“มหิดลกรองแก้วแวววรรณ” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่