คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190029 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ EP190029 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิกที่นี่