วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่

5 กุมภาพันธ์ 2567

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ สุขสถิตย์ รองคณบดี พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาชาวจีนจากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ นายเฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน ณ ห้องแกรนด์ลานนาบอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

แกลลอรี่