การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 พฤศจิกายน 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ เข้าร่วมในการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัท วี ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่