คณะแพทย์ มช. รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ จาก กฟผ.

27 สิงหาคม 2564

คณะแพทยศาสตร์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วม รับมอบรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพ จํานวน 3 คัน และอุปกรณ์การแพทย์ 3 รายการ สําหรับอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน “สุจิณฺโณ" รวมมูลค่า 15.7 ล้านบาท จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยคุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ

โดยการบริจาคในครั้งนี้ ประกอบด้วย รถพยาบาล โตโยต้ารุ่นคอมมิวเตอร์ 2,800 ซีซี จำนวน 3 คัน พร้อม อุปกรณ์ ดังนี้
1.เตียงพยาบาล
2.ท่อออกซิเจน
3.ตู้เก็บเวชภัณฑ์
4.ที่แขวนนำเกลือ
5.สัญญาณไฟฉุกเฉิน
6.สัญญาณไฟไซเรน
7.เครื่องดูดเสมหะ
8.ที่นั่งแพทย์,เจ้าหน้าที่
และอุปกรณ์การแพทย์ 3 รายการ ได้แก่
1.เครื่องมือตัดเนื้อตาย โดยใช้แรงขับเคลื่อนของน้ำหนักแรงดันสูง?
2. กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจ ???
3. เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่เหนือเสียง???

โดยรถพยาบาล พร้อม อุปกรณ์ที่ได้รับดังกล่าว จะนำไปใช้ในการขนย้ายผู้ป่วย ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำอยู่ที่ หน้าห้องตรวจผู้ป่วยฉุกเฉิน ( ER) จำนวน 1 คัน และนำไปขนย้ายผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลในเครือข่าย ทั่วภาคเหนือ อีกจำนวน 2 คัน
พิธีรับมอบ จัดให้มีขึ้น ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00-14.30 น.ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( zoom meeting) โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. , คุณบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และประธานอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. , ดร. สมชัย สมัยสุต (นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (กรุงเทพ) และรองประธานอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช.) ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คุณพลศรี สุวิศิษฎ์อาษา รองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าฯ , คุณจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการฯด้านยุทธศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ และ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.
และอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมในการรับมอบครั้งนี้

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่