คณะเทคนิคการแพทย์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

11 ตุลาคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 4 อัตรา สังกัดภาควิชารังสีเทคนิค จำนวน 6 อัตรา


สมัครออนไลน์ คลิก