นศ. MMIT CAMT ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 13

12 พฤศจิกายน 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

นักศึกษาสาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 8 คน ได้แก่ นายชิษณุพงศ์ เล็กมาก นายวริน อังกินันทน์ นายชนาธิป ธีระประเสริฐโสภณ นายพิชญพงค์ แซ่ลิ้ม นายโกวิท ชลิตโกมุท นายวสุพล ภานุพินทุ นายพีรภัทร วังแง่ และนางสาวอธิติยา ปานเจริญกิจ ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการแข่งขันโครงการค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 13 และผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยมีอาจารย์ ดร.กฤตยาน์ ทองคู่ และ อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ สถาบันวิชาการทีโอที จ.นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา  
แกลลอรี่