คณะผู้บริหารและคณาจารย์ถ่ายภาพร่วมกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 มกราคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และ คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในโอกาสเข้ารับปริญญาบัตร ครั้งที่ 57 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 ณ บริเวณไร่ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

แกลลอรี่