รองคณบดี CMUBS ร่วมต้อนรับพร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Ming Chi University of Technology (MCUT) กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ พิชญกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณะฯ ร่วมให้การต้อนรับ Professor Dr. Thu-Hua Liu, President of Ming Chi University of Technology (MCUT) จากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ณ ห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย ในโอกาสเดินทางสร้างความร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Ming Chi University of Technology (MCUT) กับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศ. ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นผู้ลงนาม อีกทั้งยังได้ร่วมเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการ การพัฒนานักศึกษา และการวิจัยร่วมกัน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่