พิธีมอบทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

11 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


             พิธีมอบทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริม คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ร่วมมอบทุนการศึกษา รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี กล่าวรายงานและกล่าวขอบคุณ ทุนการศึกษาดังกล่าว เป็นทุนที่มอบให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะต่างๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนส่งเสริมให้มีเงินทุนในการศึกษาและการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นนักศึกษาที่ดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปในอนาคต ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่