พิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 “อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล” “Read, Read, Read for Digital Life”

23 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานไม้หน้าอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสัปดาห์หนังสือแห่งปี CMU Book Fair ครั้งที่ 27 มีธีมการจัดงาน คือ “อ่านเพื่อชีวิตดิจิทัล” “Read, Read, Read for Digital Life” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บริเวณโดยรอบอาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการอ่านแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสเลือกหนังสือ และสิ่งพิมพ์ดีมีคุณภาพในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีโอกาสพบปะนักเขียนในงานดังกล่าว
แกลลอรี่