ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564

17 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเกษตรศาสตร์ เพื่อพิจารณาให้นโยบายข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
แกลลอรี่