ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์เปิดให้บริการล่วงเวลา วันที่ 16 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562

8 พฤศจิกายน 2562

สำนักหอสมุด

ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ เปิดพื้นที่นั่งอ่านช่วงสอบปลายภาค ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2562 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

แกลลอรี่