คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการ MaCMU พร้อมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทางการดูแลจัดการสุนัขในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

3 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน รองประธานโครงการการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการ MaCMU) และคณะทำงาน ให้การต้อนรับ ศ.ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานโครงการ MaCMU พร้อมหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการวางแนวทางการดูแลจัดการสุนัขในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=71

แกลลอรี่