ต้อนรับผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย

20 พฤษภาคม 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. สุรพงษ์ หล่อสมฤดี รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการงานบัณฑิตศึกษา ในวันจันทร์ ที่17 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่