การสัมมนา "รู้ชัด ก่อนฉีด วัคซีน COVID-19" ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Webinar

27 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "รู้ชัด ก่อนฉีด วัคซีน COVID-19" ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Webinar เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนตอบข้อซักถามและข้อสงสัยในเรื่องต่างๆ โดยมีทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมการเสวนา ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
แกลลอรี่