ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

24 พฤษภาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ซึ่งศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ร่วมกับท่าอาการยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนจากองค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในด้านต่างๆ และทางเจ้าภาพได้ส่งมอบป้ายการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปให้กับสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบนร่วมกับอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและสถานีวัดความสั่นสะเทือนเชียงใหม่ ณ สโมสรศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่