นศ.ป.เอก วิทย์ มช. คว้ารางวัล The Best Oral Presentation Award ในงานประชุมนานาชาติ Online TSB 2022

29 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          นายตุลลวัฒน์ เกตุวราภรณ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award ในงานประชุมนานาชาติ Thai Society for Biotechnology International Conference Online (Online TSB 2022) จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย (Thai Society for Biotechnology) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 จากผลงาน "Screening and Isolating of Xylitol-Producing Yeast from Backyard Soil" โดยมี ผศ.ดร.จิดาภา ทิน้อย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
แกลลอรี่