วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และผู้เชียวชาญ ที่ได้รับรางวัล "Nomination for Best Practice Award" อาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023

9 ตุลาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ขอแสดงความยินดีกับ
ดร.วรวิทย์ เทพแสน
Dr. Ahmad Yahya Dawod
Dr. Michael John Harris
และ ผู้เชี่ยวชาญ นายพิระพงศ์ วงศ์แสนสี

ที่ได้รับ รางวัล "Nomination for Best Practice Award"

อาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023
อาจารย์รุ่นใหม่ ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในด้าน Active Learning, Asynchronous learning
Integrated learning และ Outcome-based Learning
ซึ่งในปี 2023 มีจำนวน 11 รางวัล ประกอบด้วย
Best Practice Award 1 รางวัล
Distinguished Educator 3 รางวัล
Exemplary Award 1 รางวัล
Nomination for Best Practice Award 6 รางวัล

#CMU21
#Bestpractice
#CMU21stcenturylearning

ที่มา: https://www.facebook.com/tlic.cmu 

แกลลอรี่