อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติบัตรจากราชวิทยาลัยแพทย์แห่งเอดินบะระ Fellowship of the Royal College of Physician of Edinberough

1 ตุลาคม 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับเกียรติบัตรจากราชวิทยาลัยแพทย์แห่งเอดินบะระ  Fellowship of the Royal College of Physician of Edinberough
แกลลอรี่