ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มช. จัดบรรยายเสริมทักษะ “การสร้าง Storytelling และเทคนิคการถ่ายภาพเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ” แก่นักศึกษาในคณะฯ

6 กันยายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบรรยายเสริมทักษะนักศึกษาในคณะฯ ในหัวข้อ “การสร้าง Storytelling และเทคนิคการถ่ายภาพเล่าเรื่องอย่างไรให้น่าสนใจ” พร้อมเชิญคุณปรเมศวร์ ผาทอง Creative (ผู้สร้างสรรค์งานวีดิทัศน์โฆษณาผ่านสื่อ) จากบริษัท มีสติ โปรดักชั่น จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดีฯ ให้เกียรติร่วมกล่าวต้อนรับวิทยากร ซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 สนใจลงทะเบียนร่วมรับฟังจำนวนมากถึง 270 คน ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่