ประชาสัมพันธ์ทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ทุน

13 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประชาสัมพันธ์
ทุนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 3 ทุน

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) แบบ 1.1 และ 1.2
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1

รอบที่ 1 -สมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้ - 29 ธันวาคม 2565
รอบที่ 2 -สมัครวันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-pr.php?id=39 

แกลลอรี่