แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาหัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

1 กันยายน 2564

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า"
แกลลอรี่