การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "The Free and Open Indo-Pacific Strategy” โดยอุปทูตรักษาการเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ปีเตอร์ เฮย์มอนต์

28 มีนาคม 2562

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ราม โชติคุต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภา ลีระศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์ ให้การต้อนรับ ท่านอุปทูตรักษาการเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ปีเตอร์ เฮย์มอนด์ และภริยา ในโอกาสให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างของสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้อง PSB 1101 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ การบรรยายดังกล่าว ได้รับความสนใจและมี อาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนจากกงสุลต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น กงสุลสหพันธรัฐเยอรมนี ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลประเทศโปรตุเกส ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และกงสุลประเทศอินเดีย ประจำจังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่