งาน VET CMU RUN 2022 หมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 5

27 ธันวาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน VET CMU RUN 2022 หมอหมาพาวิ่ง ครั้งที่ 5 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศ.น.สพ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ กรรมการอำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์ ประธานการจัดงาน และตัวแทนคณะผู้บริหารของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานงาน VET CMU RUN 2022 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดหารถพยาบาลตรวจรักษาสัตว์ป่วย และรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสนับสนุนการศึกษาในด้านสุขภาพสัตว์ โดยได้รับความสนใจจากนักวิ่ง คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา บุคลากรของคณะสัตวแพทยศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และผู้ร่วมงาน มาร่วมงานมากกว่า 800 คน รวมทั้งนักวิ่งสี่ขาในประเภท FUN RUN รวม 151 ตัว ที่มาร่วมวิ่งกับเจ้าของ  

แกลลอรี่