ห้องผ่าชันสูตรศพ ปรับปรุงใหม่ ยกระดับตามมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการชันสูตร และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

29 สิงหาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปรับปรุงห้องผ่าชันสูตรศพ ชั้น 1 อาคารเอ็มดี แล้วเสร็จพร้อมเปิดใช้บริการด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขบวนการชันสูตรศพ และเพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน


ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงสร้างเดิมของห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 รวมการใช้งานเป็นเวลากว่า 50 ปี ซึ่งระบบโครงสร้างเดิมของห้องผ่าชันสูตรนี้ เป็นห้องปรับอากาศธรรมดา ระบบระบายอากาศ ระบบน้ำทิ้งเป็นระบบเก่า ไม่มีระบบการฆ่าเชื้อ กรณีเป็นศพที่ติดเชื้อ หรือสภาพเริ่มเสื่อมสภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และมีอันตรายขณะทำการชันสูตร ทั้งนี้มีการส่งผู้ป่วยมารับการชันสูตรศพเพิ่มขึ้น เนื่องจากระบบการส่งต่อผู้ป่วย และความเชี่ยวชาญของแพทย์นิติเวชของคณะแพทย์ มช.เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้ปรับปรุงห้องผ่าชันสูตรศพ ชั้น 1 อาคารเอ็มดี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีระบบอากาศที่สะอาด และควบคุมความดันอากาศเป็นลบเป็นไปตามมาตรฐานสากล งานที่ต้องได้รับปรับปรุงดำเนินการ ประกอบไปด้วย งานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ และงานครุภัณฑ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน มีความปลอดภัยต่อผู้เรียนและผู้ปฏิบัติงาน โดยได้รับแหล่งเงินงบประมาณบำรุงโรงพยาบาลฯ ในการปรับปรุงครั้งนี้


ทั้งนี้ เพื่อให้มีห้องชันสูตรศพที่เป็นมาตรฐานสากล ตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจ เพื่อยกระดับสุขภาวะของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน ขอให้ทุกท่านมั่นใจในขบวนการชันสูตรศพของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ทั้งบุคลากรทางการแพทย์ และสถานที่การชันสูตรที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ครั้งนี้


เรียบเรียง : นางสาวนันทพร ระบิน
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่