งานการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19

29 สิงหาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


             รองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 19 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง ประธานกรรมการอำนวยการการประชุมวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีเปิด และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว บรรยายเรื่อง ทิศทางการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565


รายละเอียดและภาพประกอบข่าว : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

แกลลอรี่