ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Dokkyo Medical University ประเทศญี่ปุ่น

17 มกราคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ Professor Dr. Kenichiro Yoshida, President และ คณะผู้บริหาร จาก Dokkyo Medical University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562  ข้อมูลโดย : http://www.nurse.cmu.ac.th/web/FONEventDetail.aspx?id=15392
แกลลอรี่