ผอ.ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. (FIN) ได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2565 (DIProm Consultant Award 2022) สาขาการสร้างนวัตกรรมดีเด่น

2 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ได้รับรางวัล “ที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2565” (DIProm Consultant Award 2022) สาขาการสร้างนวัตกรรมดีเด่น  จาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ได้เป็นที่ปรึกษา “โครงการกิจกรรมวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กาแฟ อะราบิก้า ภายใต้โครงการการยกระดับศูนย์กลางการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟอะราบิก้าภาคเหนือ (Northern Boutique Arabica Coffee Center)” โดยมีผลงาน success case ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ลอนดอนทีรูมแอนด์เกสเฮาส์ คือ ผลิตภัณฑ์ Bioactive Espresso Drip ทั้งนี้ได้ร่วมเสวนาร่วมกับผู้ประกอบการในการแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ "พลิกธุรกิจ พิชิตปัญหา ด้วย DIPROM Consultant" เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม Amari Watergate ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/FIN.CMU/photos/pcb.3332397037000955/3332387203668605/
แกลลอรี่