พิธีเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน

2 กันยายน 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารคลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบรางวัลให้แก่อาจารย์ที่มีการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ พิธีมอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน และแบ่งปันประสบการณ์จากอาจารย์ต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ กับ 10 อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลต้นแบบการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Active Learning Flipped Classroom Innovation Learning Integrated Learning CMU MOOC ในโครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU 21st Century Learning Day 2020) เพื่อจัดเวทีนำเสนแแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นการกระตุ้นอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ รวมทั้งเพื่อนำเสนอบริการและเครื่องมือดิจิตัลที่มีบริการผ่านศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต ผู้อำนวยการสำนักบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563  
แกลลอรี่