ประกาศคณะทันตฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

1 เมษายน 2565

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา (รอบที่ 3)

เอกสารประกอบ

ประกาศคณะทันตฯ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ

ใบสมัคร บุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานนโยบายและแผนฯ

ข้อมูลโดย : https://www.dent.cmu.ac.th/web/frontend/web/?r=site/viewnews&id=1243