คณะศึกษาศาสตร์ มช. ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี

1 พฤศจิกายน 2565

คณะศึกษาศาสตร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา บุคคลากร และประชาชนทั่วไป
ร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนีย์บัตร

รางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาทรายละเอียด : https://www.edu.cmu.ac.th/page/55thlogocontest
แกลลอรี่