หารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอน งานวิจัย และการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ร่วมกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

29 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 10:00 น. ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ นำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษาคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงก์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล มูลมณี หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ เข้าพบ ดร.อดิเรก ศรีประทักษ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ดร.สมชัย สมัยสุต รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณสมภพ มงคลพิทักษ์สุข ประธานกรรมการ บริษัท CP Standart Gida Sanayi Ve Ticaret A.S. จำกัด และคุณดุสิต ศิริวรรณ ที่ปรึกษาพิเศษสำนักประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเลี้ยงไก่ไข่ระบบปิดแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ รองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ สำหรับนักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร รวมทั้งหารือการจัดงานเกษตรภาคเหนือครั้งที่ 10 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่