ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562

13 สิงหาคม 2562

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสัมมนา 2 คณะเศรษฐศาสตร์  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่