นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนเยาวชนไทยเพียงคนเดียว เข้าร่วมการประชุมในเวทีระดับนานาชาติ NAM Youth Summit

30 กรกฎาคม 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


                  นางสาวปิยธิดา อุ้ยฟูใจ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเพียงคนเดียว เข้าร่วมการประชุมในเวทีระดับนานาชาติ NAM Youth Summit (การประชุมสุดยอดเยาวชนของกลุ่มประเทศไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด) ระหว่างวันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2565 ณ เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน เป็นการประชุมสุดยอดผู้นำที่มีการอภิปรายแบบโต้ตอบระหว่างเยาวชน NAM เกี่ยวกับปัญหาทั่วโลกที่แท้จริง รวมถึงการฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ NAM Model Simulation Exercise กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวของเยาวชนสู่ประชาคม ระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
 
แกลลอรี่