ภาวะสำลักอาหาร อาหารติดคอ

9 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

ภาวะสำลักอาหาร
อาหารติดคอ

เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่พบไม่บ่อย แต่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยสำลักอาหารได้ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
โดย.. ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

https://www.youtube.com/watch?v=Uvu3ItM2ltQ
ติดตามผ่านช่องทาง YouTube : https://cmu.to/wLYMc
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU


แกลลอรี่