คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครผู้รับทุนโครงการ สควค. เพิ่มเติม

27 เมษายน 2566

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู
ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)
.
Download ประกาศ
https://www.science.cmu.ac.th/2022/news-detail.php?id=4586
แกลลอรี่